O nás

Mateřská škola Hlubočepy

Školní vzdělávací program

ŠVP se inspiruje kurikulem Mateřská škola podporující zdraví. Cílem je vytvoření harmonického prostředí a vyhovujících podmínek pro duševní pohodu dětí a jejich všestranný rozvoj. Prostředkem vzdělávání se stává hra a prožitkové učení, vzdělávání je integrované. 

Základem Školního vzdělávacího programu se stalo téma ,, Zelené údolí“,  které se odráží ve většině činností školy. Blízkost přírodní rezervace Prokopské údolí a téměř venkovské prostředí uprostřed velkoměsta přímo vybízí k environmentálnímu zaměření, proto se škola rozhodla vydat tímto směrem.

ŠVP doplňují v průběhu roku různé akce - každý měsíc divadélko, výlety a vycházky do okolí i za poznáním, program Pohádková fyzika, oslavy svátků (Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, Den Země, Den dětí,…), zahradní slavnost a rozloučení se školkou, ale i jiné.

ŠVP je pravidelně doplňován na základě vyhodnocení nebo připomínek (i rodičů) a reaguje na aktuální společenská témata a problémy související s výchovou a vzděláváním předškolních dětí.

Škola je zařazena do celostátní sítě mateřských škol s environmentální výchovou ,,Mrkvička“ a do projektu ,,Celé Česko čte dětem“.

 

Režim dne

Program je realizován v dopoledních a odpoledních blocích, kdy kromě volné a spontánní hry jsou zařazovány různé  didaktické, pohybové, výtvarné, hudební, dramatické a jiné činnosti, které vycházejí z konkrétního plánu učitelek, ale zejména z reakce na aktuální zájem či zážitek dětí.

Vzhledem k prostorovému uspořádání školy mají děti v denním režimu možnost se spolu setkávat ve všech prostorách, navštívit sourozence nebo kamaráda a zároveň se věnovat nerušeně činnosti ve skupině stejně starých dětí.

Děti se stravují ve společném prostoru školní jídelny, což vyžaduje maximální spolupráci a dodržování režimu.

V odpoledních hodinách se děti zapojují již výhradně do činností, které si zvolí podle svého zájmu.

 

USPOŘÁDÁNÍ DNE:

* hry podle zájmů dětí, individuální práce s dětmi, pohybové aktivity, svačina, vzdělávací činnost (řízená, spontánní, skupinová, individuální)

* pobyt venku

* hygiena, oběd, příprava na odpočinek

* odpolední odpočinek, relaxace

* hygiena, svačina

* hry, odpolední zájmová činnost a pohybové aktivity

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90,

Praha 5, Hlubočepy, Hlubočepská 90/40

www.ms-hlubocepy.cz

www.facebook.com/mshlubocepy

email: skolka.hlubocepy@seznam.cz

TELEFON

MŠ 251 815 315, 731 863 163

ŠJ 251 815 31

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Co máme tento týden dobrého najdete zde
Jméno:
Heslo:

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign